20171014003723f0b.jpg 京都まちなか古本市(2017年9月30日~10月1日)看板